Funkcja

Funkcja

Transport kolejowy ma wiele funkcji:

Kolej sieci krajowej – zapewnia transport kolejowy na terenie państwa. Obejmuje wszystkie linie kolejowe na terenie jednego państwa, mimo że nie zawsze wszystkie znajdują się rękach jednego właściciela Kolej sieci krajowej obejmuje oprócz ruchu pasażerskiego, także transport towarowy.

Kolej międzyregionalna, to inaczej kolej dalekobieżna, która ma za zadaniem obsługę pasażera na dłuższych relacjach.

Kolej regionalna – obsługuję ruch pasażerski na krótszych odcinkach – tych bardziej regionalnych.

Kolej aglomeracyjna lub inaczej podmiejska – jest to rozwiązanie dla wielkich miast lub sieci miast. Obsługuje ona ruch pasażerski w aglomeracji, co pozwala na szybką wymianę pasażerów. Kolej ta odznacza się jednolitym, zintegrowanym https://tkaninydarpol.pl/ system o częstej obsłudze linii.

Szybka kolej miejska – jest to bezkolcowe torowisko we własnym korytarzu, które ma przywileje na skrzyżowaniach i jest wyspecjalizowane do ruchu miejskiego. Jej lokalizacja stacji pozwala na częstotliwość obsługi i wymiany pasażerów w centrum miasta.

Metro – to szybka kolej miejska o wysokiej zdolności przewozowej. Dysponuje bezkolizyjnym podziemnymi trasami, które służą wyłącznie do obsługi ruchu miejskiego.

Kolej towarowa – służy przewozowi towarów.

Kolej przemysłowa – jest niedostępna publicznie i służy przewozowi jedynie do przedsiębiorstw.

Artykuł dzięki: http://przedszkoleaqq.pl