laptopy na biurku
Elektronika,  Technika,  Technologia

Technika a technologia

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest utożsamianie techniki z technologią i odwrotnie. Wieluopakowania-wroclaw.pl nieświadomych odbiorców zarówno techniki, jak i technologii niestety używa obu tych terminów jako wspólnych i synonimicznych. Niemniej jednak nie zapominajmy, że technologia i technika pod kątem czysto naukowym to zupełnie co innego! Jaka jest między nimi zasadnicza różnica i o co w nich chodzi? Więcej w dalszych akapitach.

odpalony laptop na biurku
Ogólnie błędne przekonanie o tym, że technika to to samo, co technologia wiąże się w głównej mierze z podobieństwem z języka angielskiego. Technika jest sferą wiedzy opierającą się o wykorzystanie na różnorodnych płaszczyznach przedmiotów, które w przyrodzie normalnie nie występują, tylko są tworzone przez inicjatywę człowieka. Do tego dochodzi także generowanie rozmaitych zjawisk przyrodniczych. Technika nie jest natomiast wiedzą związaną z produkowaniem czegokolwiek z wykorzystaniem do tego środków technicznych, bowiem to właśnie to określa się mianem technologii. Technika obejmuje w swym pojęciu też wszystkie specjalistyczne konstrukcje budowlane i efekty pracy inżynierów, a więc maszyny i sprzęt techniczny. Co do wspomnianej w tytule niniejszego artykułu technologii, ogólnie rzecz biorąc jest to metoda bazująca na wytwórstwie informacji i ich przetwarzaniu. Jest to przygotowywanie oraz realizacja wyżej wspomnianych procesów. Dziękizakładanie ogrodów tarnów temu możliwe jest wykorzystanie wcześniej wymienionych środków technicznych. Zarówno technika jak i technologia to dynamicznie rozwijające się nauki, które bazują na posiadaniu różnorodnych dyscyplin na jakie się dodatkowo dzielą.
Autor: internet Rumia

Możliwość komentowania Technika a technologia została wyłączona