siec kolejowa w wielkiej brytanii

siec kolejowa w wielkiej brytanii

Zaniepokojony Korzystanie Chemicals Roślin planujecie na jedzeniu

Dwa typowe obszary zainteresowania to skażenie żywności wód gruntowych.

Naturalnym problemem wielu ludzi jest wykorzystanie składników mineralnych ze źródeł komercyjnych w swoich ogrodach warzywnych.

Chcą wiedzieć, czy minerały będzie, a nawet mógł

siec kolejowa w wielkiej brytanii

1) zanieczyścić żywność jedzą lub spowodować inne problemy, lub

2) spowodować toksyczne nagromadzenie w glebie i wymyty do wód gruntowych, ewentualnie dodając do problemów, które mamy w naszych strumieni, rzek i oceanów.

Mamy odpowiedź na te obawy.

siec kolejowa w wielkiej brytanii

1) Rośliny karmione składników mineralnych stanowi 90 +% naszej produkcji żywności w Stanach Zjednoczonych, a https://zarabiajwavon.pl/ wyższy niż w Holandii, który ma najzdrowszą populację na świecie. Zamiast minerały bycia potencjalnym problemem zdrowotnym, przy użyciu materiałów organicznych karmić rośliny ma kilka wad i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia.

Większość obornik i kompost nie zostało wysterylizowane, a zatem mogą mieć choroby, błędy i nasion chwastów w nim, które będą rozwijać się w swoim ogrodzie i znacznie zmniejszają swoją wydajność. Ponadto, istnieje pewne ryzyko osób zakażonych z czegoś, który jest toksyczny dla ludzi, jak również, takich jak ostateczny zabójcy Mad Cow Disease. Obornik i kompost skażonej były obwiniane za liczne przypadki zatrucia salmonellą niedawno i spowodowały wycofanie milionów dolarów warte warzyw. Nabywca Organic uwaga!

Chyba, że ??materiał organiczny został kompostowaniu bardzo sprawnie w procesie tlenowej, która jest bardzo rzadko i wymaga trwałych temperatur 140 + przez kilka tygodni, istnieje ryzyko ze wspomnianych problemów.

W uzupełnieniu do powyższego, można uzyskać znacznie niższą wartość odżywczą w swoim warzyw. To dlatego, że nie wiem, co i ile karmisz swoje rośliny, ponieważ każda partia obornika lub kompostu jest inny, a ponieważ żaden z nich nie zostały przeanalizowane w celu określenia ich zawartości składników odżywczych.
Artykuł dzięki: https://sic.com.pl/oferta/materialy-obiciowe/welur/