Tory

Jedną z prób podziału kolei jest jej podział ze względu na tory, ponieważ nie wszędzie kolej ma takie same tory oraz taki sam ich wymiar. Wyróżniamy:

Kolej konwencjonalną, czyli standardowe szyny stalowe, po których toczy się pojazd wyposażony w koła posiadające zabezpieczenie przed wykolejeniem.http://www.fizjobalance.pl W zależności od szerokości toru możemy tutaj wyróżnić kolej wąskotorową, kolej normalnotorową, szerokotorową, zębatą.

Kolej niekonwencjonalna – porusza się na torze innego rodzaju i tutaj wyróżniamy kolej z taborem ogumionym, kolej magnetyczną, jednoszynową.

Kolej liniowa – inaczej kolej napowietrzna, czyli z linami, która stanowi tor ruchu dla wagoników, gondoli, krzesełek, wyciągu narciarskiego.

Artykuł dzięki: