Transport kolejowy w Polsce

Transport kolejowy w Polsce

Transport kolejowy w Polsce istnieje od 1842 roku. Pierwsza linia kolejowa łączyła Wrocław z Oławą, która jeszcze w tym samym roku została przedłużona do Brzegu. Lata40 XIX wieku przyniosły rozwój kolei na Dolnym Śląsku. Początkowo kolej służyła jedynie do transportu węgla kamiennego ze śląskich kopalni w głąb Niemiec. Kolejnymi regionami, na których powstała kolej w Polsce było Pomorze oraz Wielkopolska.www.psychoterapiadom.pl

Czasy, w których rozwijała się kolej w Polsce, to czasy zaborów. Na terenach należących do zaboru rosyjskiego pierwszą linie kolejową zbudowano w 1845 roku na odcinku Warszawa Grodzisk Mazowiecki, a miała ona łączyć Warszawę z Wiedniem, co udało się w 1848 roku.

Transport kolejowy w Polsce

Od nasza strona internetowa czasów pierwszej linii kolejowej w 1842 roku do dzisiaj wiele się zmieniło polskiej kolei. Początkowo sieć kolejowa rozwijała się i było jej bardzo dużo, jak i połączeń między różnymi miastami. W latach 80 XX wieku zaczęło się to zmieniać. Spowodowane było to coraz większym ruchem drogowym oraz nieopłacalnością utrzymywania niektórych linii kolejowych.

Obecnie linie kolejowe w Polsce wynoszą około 20 tysięcy kilometrów. Średnia gęstość sieci kolejowej to 6,3 km/100 km kwadratowych. Jest to średnia wyższa od średniej w krajach Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o podział we wnętrz Polski, to największa sieć występuje w województwie śląskim – 17,71 km/100 km kwadratowych, a najmniejsza w województwie podlaskim – 3,89km/100km kwadratowych. Obecnie Ministerstwo Transportu dąży do poprawy prędkości pociągów.

Artykuł dzięki: