Transport kolejowy

Transport kolejowy

Transport kolejowy jest to jedna z gałęzi transportu lądowego, która obejmuje trzy pod sektory – transport kolejowy pasażerski, towarowy oraz infrastrukturę transportu kolejowego.

Transport kolejowy

Infrastruktura transportu kolejowego obejmuje linie kolejowe, stacje – dworce i przystanki, zaplecze techniczne. Do elementu systemu kolejowego zaliczamy również tabory kolejowe, czyli środki transportu – lokomotywy, wagony i tym podobne.

W ujęciu ekonomicznym kolej to zaspokojenia popytu związanego z przewozem ludzi oraz towarów.

Artykuł dzięki: